Logga Lännäs Byskoleförening.


Om Lännäs Byskoleförening.Lännäs byskoleförening bildades 2001, föreningen fick då av Örnsköldsviks kommun överta den gamla skolan som är den äldsta byskolan i Skorped. Den byggdes i slutet på 1800-talet, renoverades av föreningen under några år till ursprungsskick och sommaren 2005 var den klar för invigning femtio år efter att den sista klassen hade sin examen.

Föreningen har ungefär etthundrafemtio medlemmar från olika delar av landet, från Skellefteå i norr till Göteborg i söder.

År 2008 köpte byskoleföreningen bönhuset av EFS-föreningen som då lade ner sin verksamhet efter många år. Bönhuset som angränsar till skolbygnaden är ett behövligt komplement till skolan, eftersom både kök och toaletter som finns i byggnaden används när vi har aktiviteter i skolan.

Möteslokalen hyrs ut till Örjan Jonasson som bedriver Lännäs Antik och kuriosa och i serveringsrummet pågår årligen en vävcirkel, på övre våningen finns en lägenhet som vi hyr ut. Numera anordnas aktiviteter varannan månad och även privata uthyrningar förekommer,