Logga Lännäs Byskoleförening.

Medlem.

Bli medlem och stöd vår verksamhet.
Medlemsavgiften för 2022 är 100 kr./person.
Däri kan även barn under 18 år ingå.

Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5309-6335.
Skriv namn, personnr, adress och eventuellt e-post.
Eller vänd er tíll vår kassör Karl-Evert Hellström 070 698 9348.