Logga Lännäs Byskoleförening.

Styrelsen för Byskoleföreningen.

Ordförande.
Ulla Johansson.
.0706744319.
Kassör.
Karl-Evert Hellström.
.0706989348.
Sekreterare.
Britt-Inger Johanssson.
.0738084963.
Ledarmöter
Tuija Sundin.
Kristoffer Hellström.
Majlis Bergqvist.
Erik Sundin.
Jonathan Johansson.
Tuija Sundin.
Christer Fridlund.
Sanna Jacobsson.
Supleanger.
Karl-Anton Hellström.
Annica Söderberg.