Logga Lännäs Byskoleförening.


Styrelsen för Byskoleföreningen.

Ordförande.
Ulla Johansson.
.0706744319.
Vice ordförande.
Olvia Karlsson.
Kassör.
Sanna Hankimäki Jakobsson.
Sekreterare.
Britt-Inger Johanssson.
.0738084963.
Ledarmöter
Kristoffer Hellström.
Majlis Bergqvist.
Erik Sundin.
Jonathan Johansson.
Karl-Evert Hellström.
Supleanger.
Karl-Anton Hellström.
Annica Söderberg.