Logga Lännäs Byskoleförening.

Styrelsen för Byskoleföreningen.

Ordförande.
Ulla Johansson.
.0706744319.
Kassör.
Karl-Evert Hellström.
.0706989348.
Sekreterare.
Britt-Inger Johanssson.
.0738084963.
Ledarmöter
Tuija Sundin.
Kristoffer Hellström.
Majlis Bergqvist
Erik Sundin
Jonathan Johansson.
Christer Fridlund
Supleanger.
Annica Söderberg.
Karl-Anton Hellström.